Новини

ОРЕС

В периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението за учениците от ОУ "Христо Ботев" – Горни Ломда се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Научи повече

Заглавие на новина 1

Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината.

Научи повече